UVJETI PRODAJE
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja i isporuke robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u web trgovini www.poslove.hr (u daljnjem tekstu «robe») je Nova splet d.o.o., Zagreb, a Kupac robe je posjetitelj internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.


NARUČIVANJE

Roba se naručuje elektronskim obrascem. Nakon što Kupac ispuni Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željene robe biti će putem elektronske pošte obaviješten o svojoj narudžbi.

Po odabiru proizvoda Kupac može kliknuti na njegove detalje i saznati sve o njemu te ga bolje pogledati, a želi li ga kupiti, treba kliknuti na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici se mogu birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku Kupcu je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati izlog. Po završetku kupnje, Kupac se vraća na košaricu i odabere „Završi kupnju“. Obavijest o potvrđenom slanju narudžbe stiže Kupcu na e-mail adresu u obliku formulara pod nazivom Potvrda primitka narudžbe/Poziv na plaćanje broj koji je valjan 48 sati od trenutka izdavanja. Nakon što Prodavatelj zaprimi Vašu narudžbu, iskazna roba je za Kupca rezervirana 48 sati, što je ujedno i rok za uplatu. Posao se smatra zaključenim u trenutku kada uplata Kupca bude vidljiva na poslovnom računu Prodavatelja. Prvi radni dan nakon vidljive uplate Kupca na računu Prodavatelja započinje proces pripreme naručene robe, pakiranja i isporuke, a Kupac će na e-mail kao potvrdu sklopljenog posla od Prodavatelja dobiti formular Zaključak narudžbe. Ukoliko Kupac ne izvrši uplatu i uplata ne bude vidljiva na poslovnom računu Prodavatelj u roku 48 sati od trenutka kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Kupca, smatrati će se da posao nije sklopljen i predmetna roba će se skinuti s rezervacije i ponuditi dalje u slobodnoj prodaji, a Kupac i Prodavatelj nemaju nikakvih daljnjih međusobnih obveza. Kao dokaz izvršene uplate Kupac može Prodavatelju poslati na e-mail potvrdu o izvršenom plaćanju radi evidencije, međutim takva potvrda neće biti temeljnica za pripremu isporuke, već će temeljnica pripreme isporuke i zaključenog posla biti iznos uplate vidljiv na poslovnom računu Prodavatelja najkasnije u roku 48 sati od trenutka izdavanja Potvrde primitka narudžbe/Poziva na plaćanje. Svaka naknadna uplata Kupca na poslovni račun Prodavatelja po istekloj Potvrdi primitka narudžbe/Pozivu na plaćanje smatrati će se nevažećom i biti će vraćena na poslovni račun Kupca uz umanjenje za eventualne bankovne naknade.


ROK ISPORUKE

Sukladno roku navedenom na dokumentaciji koju prije i nakon izbora artikala generira stranica www.poslove.hr (u daljnjem tekstu “dokumentacija)“. Ukoliko Prodavatelj kasni s isporukom, to Kupca ne oslobađa obveze prihvata naručene robe i/ili usluge. Objektivan razlog kašnjenja isporuke, odnosno okolnosti na koje Prodavatelj nije mogao utjecati, predstavljaju osnovu za redefiniranje roka isporuke u razumnom naknadnom roku. Prodavatelj je obvezan prije isteka prvotno ugovorenog roka isporuke obavijestiti Kupca o eventualnom kašnjenju, te o razlogu kašnjenja. Navedeno se odnosi na situacije u kojima u ponudi nije regulirano drugačije. Stranke su suglasne da će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije u slučajevima promjene tržišnih i općegospodarskih prilika koje utječu ili mogu utjecati na Prodavateljevu isporuku te u slučaju ako se pri sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguć ispuniti u cijelosti ili u njenim osnovnim dijelovima ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke. Viša sila, zastoji u redovitom prometu roba usluga i informacija, izvanredne okolnosti, neovisno iz kojega razloga nastali, oslobađaju Prodavatelja bilo kakve krivnje i eventualne naknade štete Kupcu.

U slučaju promjene tržišnih uvjeta u bilo kojem pogledu, Prodavatelj ima pravo korigirati cijenu te o istom obavijestiti Kupca prije ugovorenog roka isporuke. Kupac u tome slučaju može odustati od narudžbe pismenom obavijesti o odustanku poslanom Prodavatelju najkasnije u roku koji će biti naveden u Obavijesti o korekciji cijene koju je Prodavatelj poslao Kupcu.


PLAĆANJE
Plaćanje je moguće izvršiti na sljedeće načine:

1. Uplatnica - Virman - Internet bankarstvo

Kod izbora ovog načina plaćanja, Kupac na svoju email adresu dobiva Potvrdu upita/Poziv na plaćanje sa svim podacima potrebnim za uplatu. Uplata se potom može izvršiti korištenjem internet bankarstva ili drugim bezgotovinskim načinom na koji se inače plaćaju računi - putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati Prodavatelj šalje naručene artikle.


KOMUNIKACIJA
Na korisnikovu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke nakon obavljenih aktivnosti (potvrda o registraciji, potvrda narudžbe, obavijest o isporuci ili otkazivanju, potvrda o terećenju kartice ili otkazivanju transakcije). Dužnost je korisnika dati ispravne podatke o važećoj e-mail adresi. Ne postoje troškovi sredstava daljinske komunikacije.


RJEŠAVANJE SPOROVA
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

  Uvjeti - Sve