Upravitelj internetske stranice: Nova splet d.o.o.
Nova splet d.o.o.
Slavonska avenija 26/1
10 000 Zagreb

Telefon: 01/6064555
Faks: 01/6064556
E-mail: info@novasplet.hr

IBAN: HR6823600001101277006
OIB: 65670165979
Vrsta poreznog obveznika: R1
Matični broj: 3804755
Matični broj subjekta: 080110875
Registracija: Trgovačku sud u Zagrebu, Tt - 97/8914-6
Temeljni kapital: 68.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti

Članovi Uprave: T. Balen i M. Čukman

  Uvjeti - Sve